Obchodní podmínky

Platné od 08.01.2016 do vydání nových obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se vztahují na konzultační služby, které nabízí Ing. Jiří Najman, Masarykova 885, Roztoky, 252 63, IČO: 41440056.

Zasláním objednávky nebo platby vyjadřujete s podmínkami souhlas.

Záruka spokojenosti

Pokud nebudete spokojeni s konzultacemi a svoji nespokojenost vyjádříte během konzultace, nebo ihned po konzultaci, vrátím vám 100 % zaplacené částky.

Objednání služeb

Marketingové poradenství lze objednat telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.bezpoucek.cz.

Platby

 • Úhrada osobních konzultací se provádí předem bankovním převodem.
 • Případné doplatky při překročení dohodnuté doby jsou splatné ihned po ukončení v hotovosti.
 • Konzultace na dálku (telefon, SKYPE apod.) lze hradit pouze předem bankovním převodem.
 • Balíčky služeb lze hradit pouze předem bankovním převodem.
 • Slevy se nesčítají.
 • Dlouhodobá spolupráce může být fakturována.
 • Nejsem plátce DPH.

Konzultace

 • Konzultace probíhají osobně, telefonicky nebo prostřednictvím SKYPE, ICQ či HANGOUTS.
 • Osobní konzultace se konají ve vaší kanceláři nebo na dohodnutém místě.
 • Za konzultaci účtuji hodinovou sazbu, která se řídí aktuálním ceníkem.
 • Konzultace jsou splatné předem dle předpokládané doby konzultace.
 • Minimální doba čerpání osobní konzultace je 1 hodina.

Ostatní služby

 • Ostatní služby se řídí aktuálním ceníkem.
 • U ostatních služeb je požadována platba ve výši 100 % předpokládané ceny předem, nebo dohodnutá záloha předem.

Balíčky služeb

 • Balíčky služeb můžete čerpat na libovolnou kombinaci služeb dle aktuálního ceníku.
 • Na vybrané služby vám bude poskytnuta sleva ve výši a rozsahu dle vybraného balíčku.
 • Balíčky jsou splatné výhradně předem.
 • Platnost balíčku je jeden rok. Nevyčerpaná částka po jednom roce propadá.

Mlčenlivost

Obsah konzultací je důvěrný. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají vašeho obchodního tajemství a jejichž prozrazení by mohlo vést k vašemu poškození v konkurenčním prostředí.